30 CẶP CỤM ĐỘNG TỪ TRÁI LẬP TRONG TIẾNG ANH

⚡️30 CẶP CỤM ĐỘNG TỪ TRÁI LẬP MUỐN GIỎI THÌ PHẢI BIẾT⚡️


?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

? go away /gəʊ əˈweɪ/ đi xa, rời đi
? come back /kʌm bæk/ trở lại
? sit down /sɪt daʊn/ ngồi xuống
? stand up /stænd ʌp/ đứng lên
? keep on /kiːp ɒn/ tiếp tục
? give up /gɪv ʌp/ từ bỏ
? put on /pʊt ɒn/ mặc lên người
? take off /teɪk ɒf/ cởi bỏ
? get on /gɛt ɒn/ lên xe, tàu
? get off /gɛt ɒf/ xuống xe, tàu
? move on /muːv ɒn/ tiến lên
? back down /bæk daʊn/ lùi lại
? build up /bɪld ʌp/ xây dựng
? break down /breɪk daʊn/ đi xuống
? break in /breɪk ɪn/ đột nhập vào
? break out /breɪk aʊt/ thoát ra
? bring over /brɪŋ ˈəʊvə/ mang đi
? bring back /brɪŋ bæk/ đem trả lại
? go on /gəʊ ɒn/ tiếp tục
? put off /pʊt ɒf/ hoãn lại
? make up /meɪk ʌp/ làm lành
? break up /breɪk ʌp/ chia tay
? check in /ʧɛk ɪn/ nhận phòng
? check out /ʧɛk aʊt/ trả phòng
? go up /gəʊ ʌp/ tăng lên
? go down /gəʊ daʊn/ giảm xuống
? come in /kʌm ɪn/ đi vào
? come out /kʌm aʊt/ đi ra
? start out /stɑːt aʊt/ bắt đầu
? end up /ɛnd ʌp/ chấm dứt
? freak out /friːk aʊt/ hoảng sợ
? calm down /kɑːm daʊn/ bình tĩnh
? catch up with /kæʧ ʌp wɪð/ theo kịp với
? fall behind /fɔːl bɪˈhaɪnd/ tụt lại
? get together /gɛt təˈgɛðə/ tụ họp
? split up /splɪt ʌp/ chia tách
? doze off /dəʊz ɒf/ đi ngủ
? wake up /weɪk ʌp/ thức dậy
? turn up /tɜːn ʌp/ vặn to lên
? turn down /tɜːn daʊn/ vặn nhỏ xuống
? talk into /tɔːk ˈɪntuː/ thuyết phục
? talk out of /tɔːk aʊt ɒv/ ngăn cản
? hurry up /ˈhʌri ʌp/ nhanh lên
? slow down /sləʊ daʊn/ chậm lại
? look up to /lʊk ʌp tuː/ kính trọng
? look down on /lʊk daʊn ɒn/ coi thường
? lift up /lɪft ʌp/ nâng đỡ
? bring down /brɪŋ daʊn/ hạ bệ
? move in /muːv ɪn/ chuyển vào
? move out /muːv aʊt/ chuyển ra
? log in /lɒg ɪn/ đăng nhập
? log out /lɒg aʊt/ đăng xuất
? switch on /swɪʧ ɒn/ bật lên
? switch off /swɪʧ ɒf/ tắt đi
? pick up /pɪk ʌp/ nhặt lên
? put down /pʊt daʊn/ đặt xuống
? mess up /mɛs ʌp/ gây bừa bộn
? clean up /kliːn ʌp/ dọn dẹp
? save up /seɪv ʌp/ tiết kiệm
? use up /juːz ʌp/ dùng hết

Nguồn: Tổng hợp.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
30 CẶP CỤM ĐỘNG TỪ TRÁI LẬP TRONG TIẾNG ANH
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
15/11/2019 13:50
Cập nhật:
15/11/2019 13:50
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
289
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây