30 CÂU THẢ THÍNH CRUSH

?30 CÂU THẢ THÍNH CHẮC CHẮN CRUSH DÍNH ?

? Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

❤️ You're my god. /jʊə maɪ ˈgɒd/ Anh là nam thần trong lòng em.

❤️ You're my everything. /jʊə maɪ ˈɛvrɪθɪŋ/ Em là tất cả của anh.

❤️ I'm under your spell. /aɪm ˈʌndə jɔː spɛl/ Anh trúng bùa của em rồi.

❤️ My heart calls for you. /maɪ hɑːt kɔːlz fɔː juː/ Trái tim anh cần em.

❤️ You make me feel young again.
/juː meɪk miː fiːl jʌŋ əˈgɛn/
Anh khiến em cảm thấy mình trẻ lại.

❤️ You're my sweetie. /jʊə maɪ ˈswiːti/ Em là cục cưng của anh.

❤️ You're my sunshine. /jʊə maɪ ˈsʌnʃaɪn/ Em là ánh nắng của anh.

❤️ You're my other half. /jʊə maɪ ˈʌðə hɑːf/ Em là nửa còn lại của anh.

❤️ I'm devoted to you. /aɪm dɪˈvəʊtɪd tuː juː/ Anh sẽ hết lòng vì em.

❤️ I'm hooked on you. /aɪm hʊkt ɒn juː/ Anh "mắc câu" của em rồi.

❤️ You're my man. /jʊə maɪ man/ Anh là người đàn ông của em.

❤️ You make life worth living.
/juː meɪk laɪf wɜːθ ˈlɪvɪŋ/
Em khiến cuộc đời anh đáng sống.

❤️ I'm fond of you. /aɪm fɒnd ɒv juː/ Tớ thích cậu.

❤️ I want you and only you.
/aɪ wɒnt juː ænd ˈəʊnli juː/
Anh muốn em và chỉ mình em.

❤️ I have a soft spot for you.
/aɪ hæv sɒft ə spɒt fɔː juː/
Tớ động lòng với cậu rồi.

❤️ I'm so in love with you. /ʌɪm səʊ ɪn lʌv wɪð juː/ Tớ rất yêu cậu.

❤️ I feel affectionate toward you.
/aɪ fiːl əˈfekʃənət təˈwɔːd ju:/
Tớ mến cậu.

❤️ My love for you is unending.
/maɪ lʌv fɔː juː ɪz ʌnˈɛndɪŋ/
Tình yêu của anh dành cho em không bao giờ kết thúc.

❤️ I can't stop dreaming about you.
/aɪ kɑːnt stɒp ˈdriːmɪŋ əˈbaʊt juː/
Anh không thể ngừng mơ về em.

❤️ Nothing could stop me from loving you.
/ˈnʌθɪŋ kʊd stɒp miː frɒm ˈlʌvɪŋ juː/
Chẳng gì có thể khiến anh ngừng yêu em.

❤️ You're never too far from my mind.
/jʊə ˈnɛvə tuː fɑː frɒm maɪ maɪnd/
Em chưa bao giờ rời xa tâm trí anh.

❤️ I care for you deeply.
/aɪ keə fɔː juː ˈdiːpli/
Anh thực sự quan tâm tới em.

❤️ I'm nothing without you.
/aɪm ˈnʌθɪŋ wɪˈðaʊt juː/
Anh chẳng là gì nếu không có em.

❤️ You're my best man.
/jʊə maɪ bɛst man/
Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng em.

❤️ I'm sweet on you. /aɪm swiːt ɒn juː/ Tớ mê đắm cậu rồi.

❤️ I'm enamoured with you. /aɪm ɪˈnæməd wɪð juː/ Tớ say mê cậu rồi.

❤️ You have a place in my heart no one else could have.
/ juː hav ə pleɪs ɪn maɪ hɑːt nəʊ wʌn ɛls kʊd hæv/
Không ai có thể chiếm được vị trí của em trong lòng anh.

❤️ I don't know why, but I can't stop thinking about you.
/aɪ dəʊnt nəʊ waɪ, bʌt aɪ kɑːnt stɒp ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt juː/
Không biết tại sao, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em.

❤️ I just want to be with you every hour of every day.
/aɪ ʤʌst wɒnt tuː biː wɪð juː ˈɛvri ˈaʊər ɒv ˈɛvri deɪ/
Anh muốn ở với em từng giờ mỗi ngày.

❤️ Roses are red; violets are blue; sugar is sweet and so are you.
/ˈrəʊzɪz ɑː rɛd; ˈvaɪəlɪts ɑː bluː; ˈʃʊgər ɪz swiːt ænd səʊ ɑː juː/
Hồng đỏ thắm, violet biếc xanh, đường thật ngọt ngào và em cũng vậy.

  Thông tin chi tiết
Tên file:
30 CÂU THẢ THÍNH CRUSH
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
11/11/2019 15:41
Cập nhật:
11/11/2019 15:41
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
235
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây