Bí kíp hẹn hò

?NÓI GÌ VỚI NGƯỜI ẤY KHI ĐI HẸN HÒ??

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu:https://daotaochungchi.vn/

? Are you free this weekend?
/ɑː juː friː ðɪs ˈwiːkˈɛnd?/
Em có rảnh vào cuối tuần này không?

? Would you like to go on a date with me?
/wʊd juː laɪk tuː gəʊ ɒn ə deɪt wɪð miː?/
Em có muốn hẹn hò với tớ không?

? Would you like to hang out with me?
/wʊd juː laɪk tuː hæŋ aʊt wɪð miː?/
Em có muốn đi chơi với tớ không?

? Would you like to join me for a coffee?
/wʊd juː laɪk tuː ʤɔɪn miː fɔːr ə ˈkɒfi?/
Em có muốn đi uống cà phê với anh không?

? Would you like to go out to dinner with me?
/wʊd juː laɪk tuː gəʊ aʊt tuː ˈdɪnə wɪð miː?/
Em có muốn đi ăn tối với anh không?

? We should have coffee sometime.
/wiː ʃʊd hæv ˈkɒfi ˈsʌmtaɪm./
Thỉnh thoảng chúng mình nên đi uống cà phê với nhau.

? I know a good place.
/aɪ nəʊ ə gʊd pleɪs./
Anh biết có chỗ tuyệt với lắm.

? Yes, I'd love to!
/jɛs, aɪd lʌv tuː!/
Vâng, em rất thích.

? That sounds good.
/ðæt saʊndz gʊd./
Nghe thật tuyệt vời.

? Sorry, I'm busy.
/ˈsɒri, aɪm ˈbɪzi./
Xin lỗi, em bận mất rồi.

? What time shall we meet tomorrow?
/wɒt taɪm ʃæl wiː miːt təˈmɒrəʊ?/
Chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ vào ngày mai?

? Let's meet at 7PM.
/lɛts miːt æt 7piː-ɛm./
Hãy gặp nhau lúc 7 giờ tối nhé.

? Where shall we meet?
/weə ʃæl wiː miːt?/
Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

? I will see you at the cinema.
/aɪ wɪl siː juː æt ðə ˈsɪnəmə./
Em sẽ gặp anh ở rạp chiếu phim.

? You look great.
/juː lʊk greɪt./
Em trông thật tuyệt.

? You look very nice tonight.
/juː lʊk ˈvɛri naɪs təˈnaɪt./
Em trông rất xinh tối nay.

? You're really good-looking.
/jʊə ˈrɪəli ˈgʊdˈlʊkɪŋ./
Em thật đẹp.

? You've got beautiful eyes.
/juːv gɒt ˈbjuːtəfʊl aɪz./
Em có đôi mắt thật đẹp.

? You've got a great smile.
/juːv gɒt ə greɪt smaɪl./
Em có nụ cười thật đẹp.

? You are so cute.
/juː ɑː səʊ kjuːt./
Em thật dễ thương.

? Thanks for the compliment.
/θæŋks fɔː ðə ˈkɒmplɪmənt./
Cảm ơn anh vì lời khen.

? Can I buy you a drink?
/kæn aɪ baɪ juː ə drɪŋk?/
Anh mời có thể mời em đồ uống không?

? Would you like to dance with me?
/wʊd juː laɪk tuː dɑːns wɪð miː?/
Em có muốn nhảy với anh không?

? Do you come here often?
/duː juː kʌm hɪər ˈɒf(ə)n?/
Em có hay đến nơi này không?

? Is this your first time here?
/ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?/
Có phải đây là lần đầu tiên em đến đây không?

? Have you been here before?
/hæv juː biːn hɪə bɪˈfɔː?/
Em đã từng đến nơi này chưa?

? Do you want to go somewhere else?
/duː juː wɒnt tuː gəʊ ˈsʌmweər ɛls?/
Em có muốn đi nơi khác không?

? What's your phone number?
/wɒts jɔː fəʊn ˈnʌmbə?/
Số điện thoại của em là gì?

? Could I take your phone number?
/kʊd aɪ teɪk jɔː fəʊn ˈnʌmbə?/
Anh có thể có số điện thoại của em không?

? Here's my number.
/hɪəz maɪ ˈnʌmbə./
Đây là số của em?

? Are you on Facebook?
/ɑː juː ɒn ˈfeɪsˌbʊk?/
Em có dùng Facebook không?

? May I add you on Facebook?
/meɪ aɪ æd juː ɒn ˈfeɪsˌbʊk?/
Anh có thể kết bạn với em trên Facebook không?

? I like your profiile picture.
/aɪ laɪk jɔː ˈprəʊfaɪl ˈpɪkʧə./
Anh thích ảnh đại diện của em

? What do you think of me?
/wɒt duː juː θɪŋk ɒv miː?/
Em nghĩ gì về anh?

? I enjoy spending time with you.
/aɪ ɪnˈʤɔɪ ˈspɛndɪŋ taɪm wɪð juː./
Em rất thích khoảng thời gian bên cạnh anh.

? I find you very attractive.
/aɪ faɪnd juː ˈvɛri əˈtræktɪv./
Em thấy anh rất thu hút.

? Sorry, you're not my type.
/ˈsɒri, jʊə nɒt maɪ taɪp./
Xin lỗi, anh không phải là gu của em.

? Can I see you again?
/kæn aɪ siː juː əˈgɛn?/
Anh có thể gặp lại em không?

? Can I walk you home?
/kæn aɪ wɔːk juː həʊm?/
Anh có thể dẫn em về nhà không?

? Can I drive you home?
/kæn aɪ draɪv juː həʊm?/
Anh có thể đưa em về không?

? I will drive you home.
/aɪ wɪl draɪv juː həʊm./
Anh sẽ lái xe đưa em về nhé.

? Give me a call.
/gɪv miː ə kɔːl./
Hãy gọi cho anh nhé.

? I will call you.
/aɪ wɪl kɔːl juː./
Anh sẽ gọi cho em.

? I'll chat to you on messenger.
/aɪl ʧæt tuː juː ɒn ˈmɛsɪnʤə./
Anh sẽ nhắn tin cho em.

? Trải nghiệm ngay một lớp học vui nhộn, nhưng không kém phần bổ ích và hiệu quả bằng cách đăng ký học thử miễn phí ngay hôm nay thôi:https://daotaochungchi.vn/…! ❤ Hoặc để lại SĐT để được tư vấn tận tình nhé!

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bí kíp hẹn hò
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
11/11/2019 14:45
Cập nhật:
11/11/2019 14:45
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
184
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây