Cách đọc Các thương hiệu đồ uống mà bạn cần biết !

 Fanta /ˈfæntə/
? Coca- Cola /ˈkəʊkə- ˈkəʊlə/
? Pepsi /ˈpɛpsi/
? Sprite /spraɪt/
? Starbucks /ˈstɑːbʌks/
? Các thương hiệu đồ ăn nhanh
? McDonald's /məkˈdɒnldz/
? KFC /keɪ-ɛf-siː/
? Burger King /ˈbɜːgə/ /kɪŋ/
? Lotte /ˈlɒti/
? Pizza Hut /ˈpiːtsə hʌt/
? Các thương hiệu giày
? Nike /ˈnaɪkiː/
? Puma /ˈpjuːmə/
? Reebok /ˈriːbɒk/
? Converse /kənˈvɜː(r)s/
? Jordan /ˈdʒɔːdən/
? Vans /vænz/
? Adidas /ˈɑːdɪdɑːs/
? Yeezy /iːzi/
? Các thương hiệu công nghệ
? Apple /ˈæpl/
? Google /ˈguːgəl/
? Intel /ˈɪntɛl/
? Microsoft /ˈmaɪkrəsɒft/
? Các thương hiệu mạng xã hội
? Facebook /ˈfeɪsˌbʊk/
? Twitter /ˈtwɪtə/
? Instagram /ˈɪnstəgræm/
? Youtube /ˈjuːˌtjuːb/
? Pinterest /ˈpɪnt(ə)rɪst/
? Skype /skaɪp/
? Các thương hiệu điện thoại thông minh
? Samsung /ˈsæmsɔŋ/
? Sony /ˈsɒni/
? Panasonic /ˈpænəˌsɒnɪk/
? Blackberry /ˈblækberi/
? Vertu /vəːˈtuː/
? Các thương hiệu máy tính xách tay
? Lenovo /lɛˈnəʊvəʊ/
? Dell /dɛl/
? Asus /'eɪsus/
? Acer /ˈeɪsə/
? Các thương hiệu xe hơi
? Ferrari /fəˈrɑːri/
? Lamborghini /ˈlæmbəɡini/
? Audi /ˈaʊdi/
? Ford /fɔːd/
? Honda /ˈhɒndə/
? Land Rover /lænd/ /ˈrəʊvə/
? Cadillac /ˈkædɪlæk/
? Porsche /ˈpɔːʃə/
? Mercedes /mɜːˈseɪdɪz/
? Các thương hiệu mỹ phẩm
? Lancôme /'lɛŋkəʊm/
? Dove /dʌv/
? Olay /ˈəʊleɪ/
? Maybelline /'meɪbəˌlin/
? L'Oréal /ˈlɔːrɪəl/
? Thương hiệu thời trang
? Chanel /ʃanɛl/
? Prada /'prɑdə/
? Dior /diˈɔr/
? Gucci /ˈguːʧiː/
? H&M /eɪʧ/ /ænd/ /ɛm/
? Hermès /ˈɜːmɛːz/
? Zara /ˈzɑːrə/
? Cartier /ˈkɑːtiːeɪ/
? Dolce & Gabbana /ˈdɒltʃeɪ/ /and/ /gəˈbɑːnə/
? Louis Vuitton /ˈluːɪ/ /viːˈtɒn/
? Givenchy /ʒi'vɒnʃi/
? Levi's /ˈliːvaɪz/
? Calvin Klein /ˈkælvɪn/ /klain/
? Lacoste /lə'kɒst/
? Uniqlo /'juːniːklɔː/
? Các thương hiệu phổ biến
? Nestlé /ˈnɛsleɪ/
? Colgate /ˈkəʊlgeɪt/
? Canon /ˈkænən/
? Gillette /ʤɪˈlet/
? Disney /ˈdɪzni/
? Adobe /əˈdəʊbi/
? Rexona /'resəʊnə/
? Pantene /'pɛntɪn/
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Cách đọc Các thương hiệu đồ uống mà bạn cần biết !
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
11/11/2019 14:38
Cập nhật:
11/11/2019 14:38
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
205
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây