TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ TRUYỀN HÌNH TRONG TIẾNG ANH

?8 PHÚT QUÉT SẠCH TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ TRUYỀN HÌNH ?

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

? news
/njuːz/
bản tin thời sự

? morning news
/ˈmɔːnɪŋ njuːz/
bản tin thời sự buổi sáng

? documentary
/ˌdɒkjʊˈmɛntəri/
phim tài liệu

? "In the World of Animals"
/ɪn ðə wɜːld ɒv ˈænɪməlz/
"Thế giới động vật"

? television drama series
/ˈtɛlɪˌvɪʒən ˈdrɑːmə ˈsɪəriːz/
phim truyền hình dài tập

? "Journey to the West"
/ˈʤɜːni tuː ðə wɛst/
"Tây Du Kí"

? action TV series
/ˈækʃ(ə)n ˌtiːˈviː ˈsɪəriːz/
phim hành động

? romance TV series
/rəʊˈmæns ˌtiːˈviː ˈsɪəriːz/
phim tình cảm lãng mạn

? crime TV series
/kraɪm ˌtiːˈviː ˈsɪəriːz/
phim tội phạm

? "Criminal police"
/ˈkrɪmɪnl pəˈliːs/
"Cảnh sát hình sự"

? children's television series
/ˈʧɪldrənz ˈtɛlɪˌvɪʒən ˈsɪəriːz/
chương trình nhiều tập dành cho trẻ em

? "Wan Wan Wonderland"
/wɒn wɒn ˈwʌndəlænd/
"Trò chuyện cùng chú chó trắng"

? animated television series
/ˈænɪmeɪtɪd ˈtɛlɪˌvɪʒən ˈsɪəriːz/
phim hoạt hình nhiều tập

? "Popeye The Sailor Man"
/ˈpɒpˌʌɪ ðə ˈseɪlə mæn/
"Thủy thủ Popeye"

? "Tom & Jerry"
/tɒm and ˈʤɛri/
"Tom và Jerry"

? "Mickey Mouse"
/ˈmɪki maʊs/
"Chuột Mickey"

? "Chip an' Dale"
/ʧɪp ən deɪl/
"Chip và Dale"

? comedy television series
/ˈkɒmɪdi ˈtɛlɪˌvɪʒən ˈsɪəriːz/
chương trình hài kịch nhiều tập

? "Week-end gathering"
/wiːk-ɛnd ˈgæðərɪŋ/
"Gặp nhau cuối tuần"

? "Year-end gathering"
/jɪər-ɛnd ˈgæðərɪŋ/
"Gặp nhau cuối năm"

? cooking shows
/ˈkʊkɪŋ ʃəʊz/
chương trình về nấu ăn

? entertainment news programs
/ˌɛntəˈteɪnmənt njuːz ˈprəʊgræmz/
chương trình tin tức giải trí

? game shows
/geɪm ʃəʊz/
trò chơi truyền hình

? "The Voice of Vietnam"
/ðə vɔɪs ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/
"Giọng Hát Việt"

? "Vietnam's Nex Top Model"
/ˌvjɛtˈnɑːmz Nex tɒp ˈmɒdl/
"Người Mẫu Việt Nam"

? "Comedians Challenge"
/kəˈmiːdiənz ˈʧælɪnʤ/
"Thách Thức Danh Hài"

? "Little But Special"
/ˈlɪtl bʌt ˈspɛʃəl/
"Biệt Tài Tí Hon"

? "Road to Mount Olympia"
/rəʊd tuː maʊnt əˈlɪmpɪə/
"Đường lên đỉnh Olympia"

? "The Price is Right"
/ðə praɪs ɪz raɪt/
"Hãy chọn giá đúng"

? "Wheel of Fortune"
/wiːl ɒv ˈfɔːʧən/
"Chiếc nón kì diệu"

? "Who is the Millionaire"
/huː ɪz ðə ˌmɪljəˈneə/
"Ai là triệu phú?"

? "Hidden Voices"
/ˈhɪdn ˈvɔɪsɪz/
"Giọng ải giọng ai"

? "Thank God You're Here"
/θæŋk gɒd jʊə hɪə/
"Ơn giời, cậu đây rồi"

? "Vietnam Idol"
/ˌvjɛtˈnɑːm ˈaɪdl/
"Thần tượng âm nhạc Việt Nam"

? "Happy Lunch"
/ˈhæpi lʌnʧ/
"Bữa trưa vui vẻ"

? "Perfect Edition"
/ˈpɜːfɪkt ɪˈdɪʃən/
"Phiên bản hoàn hảo"

? "Masterchef Vietnam"
/Masterchef ˌvjɛtˈnɑːm/
"Vua đầu bếp Việt Nam"

? "The Face Vietnam"
/ðə feɪs ˌvjɛtˈnɑːm/
"Gương mặt thương hiệu"

? horror television programs
/ˈhɒrə ˈtɛlɪˌvɪʒən ˈprəʊgræmz/
chương trình truyền hình kinh dị

? reality television programs
/ri(ː)ˈælɪti ˈtɛlɪˌvɪʒən ˈprəʊgræm/
chương trình truyền hình thực tế

? "The Amazing Race"
/ði əˈmeɪzɪŋ reɪs/
"Cuộc đua kỳ thú"

? "Dad, Where Are We Going?"
/dæd, weər ɑː wiː ˈgəʊɪŋ/
"Bố ơi, mình đi đâu thế?"

? sitcoms
/ˈsɪtˌkɒm/
hài kịch tình huống

? "5S Online"
/fʌɪv ɛs ˈɒnˌlaɪn/
Phim "5S Online"

? "Vang Anh's Diary"
/Vang Anh's ˈdaɪəri/
"Nhật kí Vàng Anh"

? talk shows
/tɔːk ʃəʊz/
chương trình trò chuyện

? talents show
/ˈtælənts ʃəʊ/
chương trình tìm kiếm tài năng

? "Vietnam's got talent"
/ˌvjɛtˈnɑːmz gɒt ˈtælənt/
"Tìm kiếm tài năng Việt Nam"

? episode
/ˈɛpɪsəʊd/
tập phim

? Master of Ceremonies (MC)
/ˈmɑːstər ɒv ˈsɛrɪməniz/
người dẫn chương trình

? TV channel
/ˌtiːˈviː ˈʧænl/
kênh truyền hình

? viewer
/ˈvjuːə/
người xem

? advertisement
/ədˈvəːtɪsm(ə)nt/
quảng cáo

Nguồn: Sưu tầm.

  Thông tin chi tiết
Tên file:
TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ TRUYỀN HÌNH TRONG TIẾNG ANH
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
18/11/2019 08:52
Cập nhật:
18/11/2019 08:52
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
296
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây