TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ CÁC LOẠI HẠT

Thứ tư - 08/01/2020 13:56
TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ CÁC LOẠI HẠT

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu:

? lotus seed /ˈləʊtəs siːd/ hạt sen
? peanut /ˈpiːnʌt/ hạt lạc
? chestnut /ˈʧɛsnʌt/ hạt dẻ
? cashew /kæˈʃuː/ hạt điều
? sesame seed /ˈsɛsəmi siːd/ hạt vừng
? black sesame seed /blæk ˈsɛsəmi siːd/ hạt vừng đen
? sunflower seed /ˈsʌnˌflaʊə siːd/ hạt hướng dương
? pumpkin seed /ˈpʌmpkɪn siːd/ hạt bí
? watermelon seed /ˈwɔːtəˌmɛlən siːd/ hạt dưa
? soya bean /ˈsɔɪə biːn/ hạt đậu nành
? green pea /griːn piː/ hạt đậu hà lan
? chickpea /ˈʧɪkpiː/ hạt đậu gà
? black bean /blæk biːn/ hạt đỗ đen
? red bean /rɛd biːn/ hạt đậu đỏ
? kidney bean /ˈkɪdni biːn/ hạt đậu thận
? millet /ˈmɪlɪt/ hạt kê
? rice /raɪs/ hạt gạo
? corn /kɔːn/ hạt ngô
? pistachio /pɪsˈtɑːʃɪəʊ/ hạt dẻ cười
? pine nut /paɪn nʌt/ hạt thông
? walnut /ˈwɔːlnʌt/ óc chó
? almond /ˈɑːmənd/ hạt hạnh nhân
? macadamia /ˌmækəˈdeɪmiə/ mắc ca
? pecan nut /pɪˈkæn nʌt/ hạt hồ đào
? wheat /wiːt/ hạt lúa mạch
? acorn /ˈeɪkɔːn/ hạt sồi
? cardamom /ˈkɑːdəməm/ bạch đậu khấu
? star anise /stɑːr ˈænɪs/ hồi
? peppercorn /ˈpɛpəkɔːn/ hạt tiêu
? coffee bean /ˈkɒfi biːn/ hạt cà phê
? hazelnuts /ˈheɪzlnʌts/ hạt phỉ
? cocoa bean /ˈkəʊkəʊ biːn/ hạt ca-cao
? roasted and salted cashew nuts /ˈrəʊstɪd ænd ˈsɔːltɪd kæˈʃuː nʌts/ điều rang muối
? roasted peanuts /ˈrəʊstɪd ˈpiːnʌts/ lạc rang
? roasted peanuts with coconut juice /ˈrəʊstɪd ˈpiːnʌts wɪð ˈkəʊkənʌt ʤuːs/ đậu phộng cốt dừa
? roasted spicy corn /ˈrəʊstɪd ˈspaɪsi kɔːn/ ngô cay
? roasted and salted green peas /ˈrəʊstɪd ænd ˈsɔːltɪd griːn piːz/ đậu hà lan rang muối
? wasabi green peas /wəˈsɑːbi griːn piːz/ đậu hà lan wasabi
? roasted and salted sunflower seeds /ˈrəʊstɪd ænd ˈsɔːltɪd ˈsʌnˌflaʊə siːdz/ hạt hướng dương rang muối
? roasted chestnuts /ˈrəʊstɪd ˈʧɛsnʌts/ hạt dẻ rang
? dried lotus seeds /draɪd ˈləʊtəs siːdz/ hạt sen sấy

 

Nguồn tin: Tổng hợp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây